УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

При відвідуванні даного сайту Вам необхідно ознайомитися з положеннями та політиками про сайт, в тому числі з Умовами використання сайту, Політикою про обробку персональних даних, Політикою cookies та іншими положеннями, що розміщені на сайті (далі спільно «Політики»).

Якщо Ви не погоджуєтесь з якимось із пунктів Політик, не використовуйте даний сайт. Якщо Ви вже почали використовувати сайт та бажаєте отримати роз’яснення чи відповіді, напишіть нам за адресою, розміщеною в розділі з контактами.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Справжній сайт підтримується ТОВ «УКРАВІТ АГРО» та третіми особами (агентствами), яких залучає ТОВ «УКРАВІТ АГРО» для наповнення, організації, адміністрування сайту. ТОВ «УКРАВІТ АГРО» здійснює реалізацію товарів широкого попиту (засоби захисту рослин, стимулятори росту, мінеральні добрива та ін.). На справжньому сайті ми надаємо Вам інформацію про такі товари.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Інформація, яка міститься на цьому сайті у вигляді текстів, зображень, програмного забезпечення та інших матеріалів, є інтелектуальною власністю ТОВ «УКРАВІТ АГРО» або розташована на сайті на підставі дозволу відповідних авторів.

Ви можете використовувати матеріали, що розміщені на сайті, виключно в некомерційних цілях – особистих та інформаційних. Будь-яке відтворення, продаж, розповсюдження або інше  використання інформації, розміщеної на сайті, в інших цілях, в тому числі комерційних, заборонені. За порушення виключних прав діючим законодавством України передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

 

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Всі знаки для товарів та послуг, представлені на даному сайті, належать ТОВ «УКРАВІТ АГРО» або використовуються на підставі ліцензії або згоди відповідного  правовласника. Використання таких знаків для товарів та послуг без згоди правовласників заборонено і може викликати передбачену законодавством цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

 

ЗМІСТ

Інформацію, розміщену на даному сайті, необхідно використовувати в загальних інформаційних цілях. ТОВ «УКРАВІТ АГРО» чи його афілійовані особи не дають гарантій та не роблять жодних заяв відносно точності або повноти інформації, що розміщена на сайті.

Ані ТОВ «УКРАВІТ АГРО», ані його афілійовані особи, співробітники, по’вязані з ними агентства, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки або штрафи, що можуть виникнути в результаті використання будь-якої інформації, що знаходиться на цьому сайті

Будь-яке повідомлення, пропозиція, коментар (включаючи ідеї, що стосуються наших товарів чи їхньої реклами), що пересилається або передається  Вами ТОВ «УКРАВІТ АГРО» в мережі Інтернет, розглядаються і будуть розглядатися як ексклюзивна власність компанії.

Це означає, що Ви відмовляєтесь від усіх майнових прав на надіслані Вами матеріали та передаєте ТОВ «УКРАВІТ АГРО» всі майбутні права на відтворення, передачу, публікацію, трансляцію та пересилання даної інформації без виплати будь-якої компенсації або зобов’язань по відношенню до будь-якої особи та без будь-якого обмеження строку та території. Це також означає, що надане Вами повідомлення не буде розглядатися в якості конфіденційного.

Ви розумієте і погоджуєтесь, що інші відвідувачі сайту можуть відповідати на Ваші коментарі та надавати їм оцінку. ТОВ «УКРАВІТ АГРО» не несе відповідальність за коментарі відвідувачів по відношенню до переданої Вами інформації.

Ми зберігаємо за собою право вносити будь-які зміни на даному сайті в той момент, коли вважаємо це за потрібне, і без додаткового інформування, в тому числі в матеріали, що надходять від Вас.

Перед застосуванням будь-яких порад або рекомендацій, розміщених на даному сайті, ми просимо Вас проконсультуватися з відповідним спеціалістом. Такі поради та рекомендації носять виключно інформаційних характер.

 

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

На різноманітних сторінках сайту Ви можете зустріти автоматичні посилання на інші інтернет-сайти з релевантною інформацією. Це не обов’язково означає, що ТОВ «УКРАВІТ АГРО» або його афілійовані особи підтримують дані сайти або пов’язані з їхніми власниками. ТОВ «УКРАВІТ АГРО» або його афілійовані особи, а також їхні співробітники, агентства, пов’язані з ними, не несуть відповідальність за розміщену на даних сайтах інформацію.

 

ПОЛІТИКА ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ПОЛІТИКА COOKIES

Уважно ознайомтесь з положеннями Політики про персональні дані, Політики Cookies, що розміщені на сайті.

Якщо Ви не згодні з умовами Політик, будь ласка, не використовуйте даний сайт і /або не надавайте на даному сайті Ваші персональні дані.

Якщо Ви вже відправили нам свої персональні дані і бажаєте зупинити їхнє використання, повідомте нам, будь ласка, про це засобами електронної пошти.

 

КОНТАКТИ

Якщо у Вас є якісь зауваження чи питання з приводу сайту та Політик, звертайтесь до нас за наступними контактними даними: Юридична та поштова адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25/1. Електронна пошта: ukravit@ukravit.ua.